Ohana Hawai'i Nei

                                                   A'ohe ha nui ke alu'ia

                                                                           No task is too big when done together by all

lakewaiau copy 2 kate buzz ADAMEV~1 copy hulagirls2 copy 2hulaancient1 copy 2kalei hula 56kalei keiki hulaKALEIH~4 copyleila n cuz hula copy mom aunty harriet sing copy mom horseMOMHUL~1 copyMOMMAI~2 copyniki hula 34 copysam and kate 09sam and kate finalsk fly hull 1 copySUNSET