Story teller: Hawaiian history

                                                                  O ke kanaka pono 'oia ko 'u kanaka

                              Mine is the kingdom of education, the righteous man is my man..Kau'ikeaouli, Kamehemaha III